Trosa havsbad
Havsbadet på Rävudden under 60-talet bestod då av en liten strand (bild 1) som finns kvar än idag och kompletteras med den nuvarande huvudstranden, (bild 2).

Lekplats
Lekplatsen på stranden
Lekplatsen, övre plan